Coaching för chefer

Handledning
Privatlektioner

Hemsidetjänst


Konsulttjänster

Länkbanken

Telefonsupport 

Blogg om dyslexi,
läs- och skrivsvårigheter

 

KONTAKT

info@newfuture.se
Mobil: 0708-596628
Tel: 08 - 544 95 750
Fax: 08 - 544 95 751


Infoo.se - Den
      officiella svenska webbkatalogen

ARBETSLIVSERFARENHET

 • Under åren har Agneta bl a haft följande befattningar:
 • utbildare, föreläsare och IT-ansvarig 
  främst i Microsofts produkter, grund-, fortsättning och fördjupningsutbildningar, privatlektioner samt utbildning för andra utbildare
 • projektledare
  för IT-utbildare i marknadsutbildningsprojekt och samverknadsprojekt som även innefattat styrgrupps- och ledningsgruppsarbete
 • försäljare
  minidatorsytem och pc, maskin- och programvara
 • marknadsförare
  marknadsföring av tredje parts programvaror world wide och utbildning av säljare och partners
 • utbildningsansvarig/chef
  uppbyggnad av utbildningsavdelning för office-utbildningar, personalansvar, affärsutveckling
 • projektledare
  försäljning, genomförande, implementering projektledning av datorsystem (office system för minidator och pc)
   
 • mässansvarig & projektledare
  för olika datormässor och kundevent
 • innesäljare
  audio, video, instrumenteringsbandspelare & winchesterskivminnen
 • lärare
  gymnasielärare i datorkunskap
  vikarie i låg-, mellan-, högstadium


Konsultprofil och referenser
Agneta Nilsson har arbetat med datorer sedan år 1979 och har arbetat med datorutbildning och varit konsult sedan år 1984 var av 15 år hos amerikanska dataföretag. (Data General och Ampex Scandinavia AB.) År 1993 startade jag eget företag som ombildades till New Future AB år 1997. 

Jag är en person som ser affärsmöjligheter, startar upp projekt och genomför dessa på ett engagerande och kraftfullt sätt. Min styrka är att jag är bra på att bygga relationer och skapa förtroende i organisationer och hos samarbetspartner. 

Önskar du mer information om utförda uppdrag eller få referenser. Kontakta oss så ordnar vi med detta. info@newfuture.se

 Jag har dessutom erfarenhet av :  

 • Affärsutveckling och marknadsföring
 • Arbetsledning och gruppansvar 
 • Blogga, startat bloggen http://talosprak.blogg.se (dyslexi och språkstörning)
 • Bygga upp och vidutvecka utbildningsverksamheter hos företag och utbildningsorganisationer
 • Coacha
 • Distansutbildning på webben utveckling och genomförande
 • Dokumentframställan för processer (checklistor,lathundar, rutiner)
 • Företagsutbildning och skräddarsydd  utbildning av samtliga anställda i små, medelstora och multinationella företag
 • Gymnasieutbildning
  Datorkunskap / MSOffice 30 p, 50 p och 60 p
 • Integrerade utbildningar med svenska, engelska,  projektkunskap, personlig utveckling, coachning, ekonomi mm. Planera, utveckla och genomföra datautbildningar som integrerats med andra ämnen. 
 • Intervjua och medverka vid anställningar
 • Leda och driva stora utbildningsprojekt
 • Lärarutbildning MS Office för lärare
 • Nätverksbyggare startat nätverk i Danderyd och driver föräldrar grupp i Stockholm för föräldrar som har barn med språkstörning och/eller dyslexi
 • Projektledning i stora utbildningsprojekt och vid implementation
 • Privatlektioner för ledningsgrupper, VD,  "datorrädda" , m fl
 • Skriva kursmaterial, handböcker och utveckla övningar 
 • Styrelsearbete i föreningar och Talknuten
 • Utbildning för datautbildare lära kundens ansvariga utbilda anställda i IT
 • Utveckla kurser och föreläsningar och genomföra dessa för olika målgrupper
 • Utbilda olika åldrar (från 4 år och uppåt)
 • Barn & ungdomsledare inom dans och babysim