Coaching för chefer

Handledning
Privatlektioner

Hemsidetjänst


Konsulttjänster

Länkbanken

Telefonsupport 

Blogg om dyslexi,
läs- och skrivsvårigheter

 

KONTAKT

info@newfuture.se
Mobil: 0708-596628
Tel: 08 - 544 95 750
Fax: 08 - 544 95 751


Infoo.se - Den
            officiella svenska webbkatalogen

   OM VÅRT SAMARBETE

"Agneta skapar, på ett mycket pedagogisksätt, ett mycket stimulerande arbetsklimat i sina grupper, vilket aktiverar deltagarna att tillsammans vidga sina kunskaper utifrån deltagarnas behov och förutsättningar."

"Agneta, har med stor pedagogisk förmåga kombinerad med stor ämneskompetens alltid varit en mycket uppskattad kursledare och datautbildningsledare, såväl av deltagare som av uppdragsgivare."
Enhetschef arbetsmarknadsenheten TBV

"Agneta ansvarar för och genomför gymnasieutbildningar i Datorkunskap, utbildar våra lärare i MS Office och Internet samt ansvarar för IT-frågor, utför installtioner på kursdatorerna och sköter vår support.
Samtliga arbetsuppgifter sköter Agneta på både ambitiöst och noggrant och med sitt positiva sätt bidrar Agneta till ett mycket bra samarbete i sina grupper. Agnetas pedagogiska förmåga och den ämneskompetens hon besitter gör att hon är en mycket uppskattad lärare."
Platschef Statens Skola för Vuxna 

 

"Agneta Nilsson har tillsammans med oss
utvecklat nya verksamheter, genomfört uppdragsutbildningar, föreläsningar, och cirklar. Hennes varma personlighet, stora engagemang och profesionella arbete har rönt stor uppskattning hos kunderna, vår egen personal och inom studieförbundet Medborgarskolan."

Rektor Medborgarskolan

"Agneta Nilsson är mycket serviceinriktad och har hög social kompetens som uppskattas av såväl kunder, egna konsulter och säljare och underkonsulter. Agneta har utfört sina åtaganden på ett mycket professionellt och ansvarsfullt sätt."
Konsultchef Pro4u Competence Network AB

 

 

"Agneta har tålamod, uthållighet, kapacitet, erfarenhet och en god portion humor, vilket gör att vi uppskattar henne som projektledare och dataledare i vår 10 veckors utbildning."
Kursdeltagare i DES utbildning